Terug naar overzicht

Rookmelders verplicht per 1 juli 2022

Rookmelders zijn van groot belang voor de brandveiligheid binnenshuis. Volgens TNO-onderzoek zal het aantal slachtoffers en de economische schade van brand aanzienlijk kunnen worden verminderd als in alle woningen rookmelders zijn.

De Laen

In nieuwbouw woningen zijn rookmelders al sinds 2003 verplicht en binnenkort geldt deze verplichting ook voor bestaande woningen.

De regelgeving
Vanaf 1 juli 2022 geldt er een verplichting tot het hebben van rookmelders, zowel bij bestaande bouw als nieuwbouw. Dit betekent dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning ten minste één rookmelder is. Daarnaast dienen er ook rookmelders te zijn in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, zoals meestal de hal, gang en overloop. Voorts zal de gemeente zorgdragen voor de handhaving van bovenstaande verplichting. Naar de praktijk vertaalt dit alles zich als volgt.

In de praktijk
Bij een doorsnee eengezinswoning zal er zowel in de entree / gang op de begane grond, als de overloop op de eerste verdieping én (de overloop) op de zolder een rookmelder moeten zijn, in totaal dus een verplicht aantal van drie rookmelders. In een appartement moet er een rookmelder in de hal van het privé gedeelte zijn. En bij een kamerwoning, zoals bijvoorbeeld in een studentenhuis, dient er een rookmelder in elke kamer aanwezig te zijn.

Aan het type rookmelder is geen wettelijke eis gesteld, zolang deze maar voldoet aan voornoemde NEN kenmerken. Het wordt aangeraden om rookmelders te gebruiken die een batterij hebben met een levensduur van 10 jaar. De handhaving zal plaatsvinden door gemeentelijke ambtenaren, maar het zal praktisch moeilijk zijn om achter de deur te controleren of de rookmelder daadwerkelijk op elke etage hangt en naar behoren functioneert.

Gevolgen voor de dekking van verzekeringen
Inboedel- en / of opstalverzekeringen zien onder andere toe op de vergoeding van schade als gevolg van brand. Wat nu als er brand uitbreekt na 1 juli a.s. en er zijn geen rookmelders geplaatst? Het is nog niet duidelijk of verzekeraars de polisvoorwaarden zullen aanpassen naar aanleiding van de wettelijke verplichting tot het hebben van rookmelders in woningen.

Vooralsnog geven Aon en Achmea aan dat het al dan niet hebben van een rookmelder nog geen effecten heeft op de dekking van de polis. Er zijn overigens wel berichten bekend van verzekeraars die aan het onderzoeken zijn hoe zij met de verplichte rookmelders kunnen omgaan.

Aanvullende informatie
De Brandweer heeft op haar website aanvullende informatie over onder andere het type rookmelder, de plaatsing en het onderhoud hiervan, zie hiervoor: https://www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders/

Bron: www.nvm.nl