Terug naar overzicht

Renteloze lening voor woningisolatie

Het kabinet gaat meer mensen in Nederland recht geven op een renteloze lening voor het verduurzamen van de eigen woning.

De Laen

De inkomensgrens voor deze lening van het Nationaal Warmtefonds is opgetrokken naar € 60.000,-. Dit betreft het verzamelinkomen. Kort geleden lag deze grens nog op € 48.000,-.

Ook biedt het kansen voor mensen die geen leenruimte hebben en dus niet bij een bank terecht kunnen om een lening aan te gaan voor het verduurzamen van een eigen huis. Via het warmtefonds kan maximaal € 10.000,- worden geleend en de maandelijkse terugbetaling geschiedt naar draagkracht. Kan er niets betaald worden, dan hoeft dat niet. Bij verkoop van de woning moet men wel de lening terugbetalen als er sprake is van overwaarde.

Ook voor appartementseigenaren komen gunstige voorwaarden voor leningen voor verduurzaming. Er hoeft 1,5% minder rente betaald te worden op de energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Het rekenmodel gaat ervan uit dat dankzij de lange looptijd en lage rente, de lening zich laat terugbetalen door besparing op de energierekening.

In de periode tot 2023 wil het kabinet dat 2,5 miljoen koop- en huurwoningen worden verduurzaamd. De focus ligt op 1,5 miljoen huizen die slecht geïsoleerd zijn. Uiterlijk 2029 moeten alle huizen minimaal energielabel D hebben.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat nog behoorlijk tempo moet worden gemaakt om dat te kunne halen. Het aantal woningen met een E, F of G label daalde vorige jaar met 55.000.

Voor meer informatie over de mogelijkheid van leningen, ga naar de website: Nationaal Warmtefonds

Bron: RTL Nieuws