NVM Open Huizen Dag zaterdag 5 oktober a.s.

 Banner 350x250

Op zaterdag 5 oktober a.s. is het weer tijd voor de NVM Open Huizen Dag.

Alle woningzoekenden zijn van harte welkom bij de deelnemende woningen.

- Zaan 23 Pijnacker Let op afwijkende tijd 11.00-12.00 uur!

- Noordweg 38 Pijnacker van 11.00-15.00 uur

- Hofzicht 1 Pijnacker van 11.00-15.00 uur

- Laan der Zeven Linden 13 Delfgauw van 11.00-15.00 uur

 

Wilt u de woning liever op een andere dag bezichtigen, neem dan contact op met een van de dames op kantoor 015-36 151 90.

 

Heeft u de woning van uw dromen gezien bij een collega makelaar en zoekt u nog een makelaar om u te begeleiden voor de aankoop.

Ook dan kunt u contact opnemen met ons.

 

NVM: Maatregelen zijn een stap in de goede richting, maar er is meer nodig

“Ik ben blij dat Ollongren de situatie op de woningmarkt niet langer op z’n beloop laat” laat NVM-voorzitter Onno Hoes weten in reactie op de miljoenennota. “Het is goed om te zien dat het kabinet de regie weer terugpakt. De ideeën waren er al, nu komt daar ook geld bij.”

Nederland staat er volgens de begroting goed voor. De staatsschuld daalt, steeds meer mensen zijn aan het werk en waar landen om ons heen al lichte economische krimp laten zien, zit onze economie nog in de lift. Toch profiteert nog niet iedereen van deze groei en zijn er nog uitdagingen. Een van die uitdagingen is de woningmarkt. NVM maakt uit het feit dat ‘woning’ 64 keer voorkomt in de miljoenennota op, dat het dit kabinet ernst is om de wooncrisis op te lossen. Ook staan we aan de vooravond van de energietransitie die grote gevolgen zal hebben voor de gebouwde omgeving.

Aanhoudende krapte op de woningmarkt

Het aanbod van nieuwe woningen blijft al jaren achter op de groeiende vraag. Daardoor wordt de markt nu gekenmerkt door enorme krapte. De gevolgen zijn snel stijgende huizenprijzen en een groot tekort aan vrijesectorhuurwoningen en sociale huurwoningen. 
NVM is daarom heel positief over het voornemen van het kabinet om twee miljard euro beschikbaar te stellen voor woningbouw en andere maatregelen om de krapte het hoofd te bieden, en daarnaast over de maatregelen om starters en middeninkomens te helpen om zich op de woningmarkt te begeven. 

Woningmarktregisseur

De uitdagingen op de woningmarkt zijn onder andere het vinden van de bouwlocaties en het aantal realiseerbare bouwplannen. Onno Hoes: “Ik ga daarom graag met minister Ollongren in gesprek om de mogelijkheid van woningmarktregisseurs te bespreken. Zo’n regisseur kan in opdracht van de minister concrete locaties aanwijzen waar snel gebouwd kan worden, zonder dat gekibbel tussen medeoverheden roet in het eten gooit. Snelheid van handelen is nu van belang, zodat de mensen die nu wachten op een nieuwe woning sneller de volgende stap in hun leven kunnen zetten.” 

Nieuwbouw

Er komt één miljard euro beschikbaar om betaalbare woningen te bouwen in schaarstegebieden, inclusief de financiering van de daarvoor nodige infrastructuur, het opvangen van de potentiele gevolgen van de stikstofuitspraak voor de woningbouw en het zorgdragen voor een kwalitatief goede leefomgeving. “Dit geld is een aanvulling op de financiën van gemeenten, waarmee het Rijk woningbouwprojecten co-financiert. Deze samenwerking, die voor alle betrokkenen heel transparant is, is niet eerder op deze manier tot stand gekomen.”
NVM juicht dit toe, met de kanttekening dat er bij het bepalen van de lokale nieuwbouwopgave gekeken moet worden naar de huidige woningvoorraad in relatie tot de bevolkingssamenstelling en -prognose. We moeten bouwen voor de doorstroming zodat er ook betaalbare woningen vrijkomen voor starters, en eengezinswoningen vrijkomen die nu nog bewoond worden door alleenstaanden.

Huurmarkt

Van de twee miljard die het kabinet vrijmaakt voor de woningmarkt, is één miljard gereserveerd voor de corporaties en andere verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten. Tien jaar lang wordt er in de verhuurderheffing een heffingsvermindering van 100 miljoen euro per jaar opgenomen om woningen te bouwen in regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is. Hiermee komt er meer ruimte om te investeren in nieuwbouw van huurwoningen. Dit bedrag is echter een kleine pleister op de grote wond die de verhuurderheffing eigenlijk is. Of deze heffingskorting het beoogde effect zal sorteren, waagt NVM te betwijfelen.

Scheefwonen

Ook is het voornemen om huren sneller te laten stijgen voor huishoudens met een hoog (midden)inkomen. NVM vindt inkomensafhankelijke huren niet de beste oplossing om scheefwonen tegen te gaan. Belangrijker is om te zorgen voor meer aanbod in alle prijsklassen van de markt, zodat scheefwoners ook daadwerkelijk naar de volgende woning kúnnen verhuizen.

Investeringsfonds

NVM is positief over het voornemen om te komen tot een investeringsfonds dat zich richt op het verdienvermogen van Nederland op de langere termijn. Dit fonds heeft ten doel om ons land innovatief en aantrekkelijk te houden. NVM wijst daarbij graag op de rol van Nederland als hub naar de rest van Europa en als locatie voor grote internationale kantoren. De naderende Brexit noopt tot snelle actie, met name in Amsterdam.

Overdrachtsbelasting

Verhoging van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen zorgt voor extra druk op de lage rendementen die er door beleggers behaald worden. NVM verwacht dat hiermee de doorstroming op de kantorenmarkt verder onder druk komt.
Voorzitter Onno Hoes is blij met het voorstel voor afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters. “Maar tegelijk is het niet eerlijk dat door de verhoging van deze belasting voor niet-woningen de rekening hiervoor bij de bedrijven gelegd wordt. Bovendien vallen naast bedrijfspanden ook bijvoorbeeld ziekenhuizen en grond voor woningbouw onder deze groep. De prijzen van nieuwbouw zijn al zo hoog, wanneer de bouwgrond nu ook nóg duurder wordt dan zijn ze straks helemaal niet meer te betalen!”

Duurzaamheid

De miljoenennota bevat weinig concrete maatregelen om de verduurzaming van ons land vorm te geven. Dat moet geregeld worden in het definitieve Klimaatakkoord. NVM had meer ambitie verwacht om de verduurzaming van onze bebouwde omgeving sneller te realiseren. Er zijn nog te weinig concrete plannen om de consument te stimuleren om verduurzamende maatregelen te nemen. Ook voldoet het merendeel van de Nederlandse kantoren nog niet aan het C-label. Per 2023 moet dit wel het geval zijn. NVM vindt het goed dat hier wetgeving op komt, en wijst de leden hier actief op. NVM roept op om daarom haast te maken met de Regionale Energiestrategieën die het handelingsperspectief voor de langere termijn schetsen. Consumenten en bedrijven vragen om duidelijkheid.

Ondernemerschap

Ondernemers moeten altijd werken aan hun verdienmodellen. De vennootschapsbelasting (VPB) wordt vertraagd verlaagd. Vooral voor de MKB-makelaars en taxateurs die het zwaar hebben door de gebrekkige doorstroming op de markt en daarmee het dalende aantal transacties, is deze vertraging zeer ongewenst en voor NVM onbegrijpelijk. NVM hoopt dat de eerder voorgestelde verlaging per 2021 alsnog plaats zal vinden.

NVM denkt graag met alle betrokken partijen mee. Hoes: “We zetten de kennis van onze leden graag in om mee te denken op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De doelstellingen op het gebied van verduurzaming (en) op de woningmarkt zijn haalbaar. De plannen waren er al, nu is er ook aandacht én budget. Onder leiding van de door de minister aan te stellen woningmarktregisseur(s) kunnen alle betrokken partijen snel tot actie over gaan om de wooncrisis te beteugelen.”

 

brond NVM 19-09-2019  Door: Theo Scholte

Doe je ook mee op de NVM Open Huizen Dag zaterdag 5 oktober

NVM Open Huizen route

Twee keer per jaar organiseert de NVM de landelijke NVM Open Huizen Dag. Ruim 12.000 verkopers deden de laatste keer hieraan mee. Voor u als verkoper is dit een mooie kans om uw woning onder de aandacht te brengen.

Resultaat
Uit onderzoek van de NVM blijkt dat van de woningen die meedoen aan de NVM Open Huizen Dag, 12 weken later 48% is verkocht. Bij woningen die niet meededen was dit 34%. Wanneer vlak voor de NVM Open Huizen Dag iets aan de vraagprijs werd gedaan, bleek deze kans nog hoger te zijn. Laat dit moment dus niet aan u voorbij gaan.

...12 weken later is 48% verkocht

Meedoen?
Wanneer u mee wilt doen met de NVM Open Huizen Dag kunt u contact opnemen met ons kantoor.

De NVM Open Huizen Dag begint om 11.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Lokaal kunnen er afwijkende tijden zijn, maar landelijk en regionaal adverteert de NVM met deze tijden. Houd dus altijd rekening met bezoek tussen deze tijden.

Belangrijk is dat u uw huis op orde brengt, zoals u bij elke bezichtiging doet. Kijk hieronder naar de tips om uw huis optimaal te presenteren.

7 redenen om mee te doen aan  NVM Open Huizen Dag

 1. Door de NVM wordt voor deze dag multimediaal aandacht gevraagd. Er lopen dus potentiële woningzoekenden rond in uw plaats, wijk of straat. Bovendien wordt uw huis extra gepromoot op funda, terwijl funda rond deze dagen twee keer zoveel bezoek heeft dan normaal.
 2. Van woningen die hebben deelgenomen aan de NVM Open Huizen Dag van voorjaar 2019, was 12 weken later 47% verkocht. Van woningen die niet hebben deelgenomen was 37% verkocht.
 3. U bereikt mensen die zich vrijblijvend willen oriënteren in het kopen van een woning.
 4. Met deelname aan de NVM Open Huizen Dag laat u aan kopers duidelijk zien hoe serieus u bent om de woning daadwerkelijk willen te verkopen.
 5. Spring eruit ten opzichte van de concurrent. Een potentiële koper heeft keuze uit gemiddeld 3 woningen. 
 6. Door de bezichtigingen op één dag te laten plaatsvinden, voorkomt u dat u meerdere keren uw woning op orde moet brengen. 
 7. U kunt na afloop zien hoe uw woning in de markt ligt. Aan de hand van de bezichtigingen en reacties kunt u uw woningpresentatie aanpassen of een andere verkooptactiek met uw NVM-makelaar bespreken.

Aandachtspunten NVM Open Huizen Dag

 • Zorg voor een opgeruimd en schoon huis. Verwijder zo veel mogelijk persoonlijke accenten.
 • Creëer een prettige woonsfeer.
 • Zorg voor een verzorgde tuin.
 • Breng uw kinderen en/of uw huisdieren elders onder.
 • Laat het bezoek rustig rondkijken. Volg het bezoek op gepaste afstand.
 • Leid het bezoek met maximaal één persoon rond.
 • Geef eerlijk antwoord opvragen. Verwijs bij twijfel altijd door naar ons kantoor.
 • U heeft het recht om mensen te weigeren. Het is immers uw huis.
 • Besef dat veel bezoekers zich slechts komen oriënteren.
 • Verwijs bij interesse en/of een bod altijd door naar ons kantoor.

 

 

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer open

 

Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar-bewoners. De regeling bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties.

Tot 1 januari 2021 is er € 84 miljoen subsidie beschikbaar. De subsidie is voor maatregelen die een woningeigenaar gaat uitvoeren nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie vindt naar verwachting eind augustus plaats.

Willen eigenaar-bewoners hiervoor in aanmerking komen, dan moeten zij minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd. De eigenaar-bewoner kan de subsidie aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald.

Voorwaarde is verder dat de aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning en als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.
Bron NVM 4.7.2019