Terug naar overzicht

Kiem bouwrijp maken in volle gang!

De Laen
Bouwrijp maken van fase 1 is in volle gang!
Ben je onlangs langs de projectlocatie gekomen? Dan is het je wellicht opgevallen dat daar hard gewerkt wordt. Voordat er gestart kan worden met de realisatie van de 1e fase, zijn er een aantal dingen die gedaan moeten worden. Eerder vertelden wij al over de sloop van de bestaande gebouwen. Daarna is de voorbelasting aangebracht, welke nog op een deel van de locatie aanwezig is. Op dit moment is onze civiele aannemer Bos uit Moordrecht druk bezig met het bouwrijp maken. In deze fase wordt onder andere de riolering aangebracht, worden bouwwegen aangelegd en kabels en leidingen gelegd door de NUTS partijen. Ook worden de ‘bouwputten’ uitgegraven zodat daar later door aannemer Van Zanten Bouw de fundering van de woningen en het appartementengebouw in aangebracht kan worden. De planning is dat er in juni 2023 gestart zal worden met de realisatie van fase 1.

Bekijk de video om te zien hoe het er nu uitziet op locatie:

Video bouwrijp maken fase 1
Wist je dat?
Wist je dat we in KIEM natuurinclusief bouwen? Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Zo zijn de gevels van woningen en appartementengebouwen voorzien van gevelbeplanting en worden er nestkasten gerealiseerd voor vogels en insecten.Naast dat er in KIEM natuurinclusief gebouwd wordt, wordt er ook rekening gehouden met klimaatadaptiviteit. Wist je dat in KIEM daarom ook verschillende wadi’s worden aangelegd? Van oorsprong was de locatie een waterplas en na de gedeeltelijke drooglegging van de plas, verrees daar de (glas)tuinbouw. Vandaag de dag zijn er nog vele slootjes, met verloop vanaf de hoger gelegen Vlielandseweg tot het lager gelegen spoor. Dit hoogteverschil geeft de mogelijkheid voor het natuurlijk afwateren van regenwater. Water wordt oppervlakkig en zichtbaar gebufferd en afgevoerd in water-afvoerende en waterbergende wadi’s.
Nog enkele woningen te koop in fase 1
Wil jij wonen in een nieuwe wijk waar gedacht wordt aan mens, dier en milieu? Er zijn nog enkele woningen beschikbaar in de eerste fase. Bekijk het aanbod, schrijf je in of neem contact op met de makelaars!
Aanbod fase 1
Planning
In kwartaal 2 van 2023 wordt er gestart met de realisatie van de 1e fase van KIEM.
O
plevering fase 1 kwartaal 3 van 2024.
Er zijn nog enkele eengezinswoningen beschikbaar!
KIEM is een ontwikkeling van Janssen de Jong Projectontwikkeling.
www.kiemwonen.nl